Uppdaterat "Viktiga telefonnummer och webbplatser"

Krisinformation och information om risker och säkerhet för dig som privatperson från "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap" är tillagt på hemsidan.