Vad avhandlades på styrelsemötet i januari?

En fulltalig styrelse samlades till årets första möte

Följande frågor diskuterades:

  • Två styrelsemedlemmar deltar i det möte som Förbundet anordnar i Gävle den 25 januari med anledning av valet till Riksdagen i höst. Diskussioner om vilka frågor som berör äldre och som SPF ska driva kommer upp på agendan

  • KPR (Kommunala Pensionärsrådet) kommer att rapportera från senast mötet med kommunen på månadsträffen i januari

  • Vi saknar valberedning och det är ett problem. Kerstin Sjöberg kommer att ta på sig frågan att bilda en arbetsgrupp med 3-5 personer. En mycket viktig fråga

  • Månadsträffen i december med jultema var uppskattad och nära nog ett 100-tal personer deltog

  • Planeringen av den kommande månadsträffen diskuterades liksom modevisningen den 26 april i Tibble bystuga

  • Det är mycket praktiskt som ska ordnas inför årsmötet den 21 februari. Ett särskilt möte anordnas kring detta.

  • Vårens program är i stort sett klart och kommer att bl.a. att annonser i Magasin Leksand

 

Vid tangenterna Eva