Träff med nya medlemmar

Att välkomna nya medlemmar är en viktig fråga för oss. Förutom att jag ringer upp alla och hälsar välkommen så anordnar vi träffar för ett ömsesidigt informationsutbyte.

Det är också ett bra sätt att i en mindre grupp lära känna varandra.

Syftet är att vi vill berätta om vår verksamhet och diskuterad de förväntningar som finns och även få synpunkter som vi kan ta till oss. Allt i syfte att utveckla och förbättra föreningens verksamhet.

Det är Kerstin Sjöberg och jag som håller i mötet. Kerstin är sammankallande i valberedningen och är naturligtvis särskilt intresserad av de nya medlemmarna. Hon meddelade att hon gärna ger ut sitt telefonnummer ifall att någon känner för att
engagera på något sätt!

Vi började med fika och presentation. Det var 11 personer som mött upp och det blev en trevlig och energirik tillställning. Vilka trevliga och kompetenta personer som har valt att gå med i för förening. Det är vi väldigt glada för och det skapar även en känsla av att vi ska ha en fortsatt bra verksamhet för att motsvara de förväntningar som finns på oss!

Vid tangenterna
Eva Jonsson