Sammanfattning  Styrelsemöte den 12/4 2018

SV informerade om sin verksamhet och hur de kan stödja föreningen. Seija Tallnäs välkomnades som ny medlem i styrelsen. Teija presenterade sig liksom styrelsemedlemmarna för henne. Teija arbetar fortfarande som lärare i svenska för invandrare. Hon har flyttat till Leksand från Nås tillsammans med sin man.

Årsmöte för distriktet har hållits i Rättvik. 3 medlemmar från Leksand deltog + en i valberedningen. Viss turbulens har uppstått kring distriktets hemsida. Föreningen hoppas på en snar lösning.

LPR har haft ett givande möte. Sammanfattning från det finns på hemsidan inom kort. Liksom rapport från KPR:s kommande möte.

I maj börjar vandringarna tillsammans med Friluftsfrämjandet. Flera dagsutflykter planeras. Se annonser och hemsidan samt info på månadsträffarna.

Valberedningen har utökats med Berit Widholm.

18 nya medlemmar har tillkommit sedan årsskiftet. Icke betalande medlemmar kontaktas personligt eller genom brev. Aktivitetsbidrag har inkommit liksom medlemsavgifterna från förbundet. Ekonomin är fortfarande god.

Till modevisningen den 26/4 inbjuds även allmänheten.

Gunilla