Vad pratade man om på styrelsemötet den 14 september?

Bl.a. rapport från ordförandekonferensen på Lerdalshöjden. Utvärdering av genomförda aktiviteter. Ekonomi, mm. Klicka på rubriken för att läsa mer ...

  • Rapport från ordförandekonferensen på Lerdalshöjden. Se anteckningar från mötet. Då mål och riktning för den kommande tre åren beslutats kommer vi att se över vår verksamhetsplan för 2018.
  • Ingvar Gustafsson ska samla medlemmarna i vår Trafikgrupp för att diskutera uppdrag och vilka som är intresserade av att ingå i gruppen.
  • Utvärdering av genomförda aktiviteter såsom sillfesten, studiebesöket i Västanvik, Ålandsresan och fäbodutflykten. Vår uppfattning är att alla aktiviteterna varit lyckade.
  • Planering av kommande månadsträff och träffen med tema hälsa i oktober.
  • Ekonomin följer budgeten. Vi har för närvarande 458 medlemmar. Till vår glädje en ökning då många föreningar har en medlemsminskning.
  • Beslut: Medverkande vid våra träffar får marknadsföra sig och sina produkter. Ska meddelas oss i förväg.
  • När gruppmailen fungerar kommer vi att skicka ut en enkät till våra medlemmar.