SPF Leksand kan känna sig trygga ..

Efter ett besök på räddningstjänsten i Leksand känner sig de medlemmar som deltog i ett besök där ännu tryggare. Gruppen togs emot av räddningschefen Mats Brolin, som med hjälp av ett bildspel redogjorde för hur man bäst skyddar sig från brand i hemmet.

Klicka på rubriken för att läsa mer ...