Rapport från styrelsemöte den 12 oktober

Klicka på rubriken för att läsa mer ...

Distriktet har genomfört inspirationsträffar. Rapporter kommer på bl a hemsidan.
19 okt kommer en träff för representanter i KPR och LPR. Och träff för resor och studier. Kassören efterlyser den aviserade utbildningen i dataprogrammet MiRiaM.

Aktuella månadsträffar. Träffen i september ca 65 medlemmar. Träffen nästa vecka den 18 okt startar kl 13 med tema "Friskvård och hälsa".

Våra verksamhetsområden. Nu diskuteras hur kök och servering ska fungera.

Verksamhetsplan. Styrelsemötet i november.

Programgrupp. Vårens månadsträffar och utflykter är så gott som klara. Besök på Räddnings­tjänsten i Leksand, 13 deltagare. Två träffar med tema "Hudvård och make up" har genomförts, vilka snabbt blev fulltecknade. ytterligare en träff den 27/10. IT-utbildning i små grupper kommer att starta inom kort. Räddningstjänsten kontaktas för repetition i att använda hjärtstartare. Höstens nya medlemmar inbjuds till välkomstträff 12/12.

Ekonomi. Fortsatt god. Medlemsantalet är nu ca 455 st.