Rapport från styrelsemöte den 9/11

Klicka på rubriken för att läsa mer ...

SPF Leksand
Styrelsen            2017-11-09

Rapport från styrelsen 9 november

Aktuell månadsträffar. Träffen nästa vecka 15 november startar kl 15 med tema ”Jazzmusik”, leds av vice ordföranden.

Våra verksamhetsområden. Kök och servering håller på att organiseras i två grupper. Trafikgruppen har startat, förslag på verksamheter finns från hälsogruppen och från studieansvarig. Startträff den 15 december för anmälda till studiecirkel om mobil och surfplatta.

Verksamhetsplan. Bengt presenterade grundstruktur, han och Eva formar förslag till nästa styrelsemöte.

Programgrupp. Räddningstjänsten repetition i att använda hjärtstartare. Höstens nya medlemmar inbjudna till välkomstträff 12/12. Intresset stort för flera träffar med tema ”Hudvård och make up” anmälningslista vid månadsträffen nästa vecka. Programmet ut på hemsidan och annons i Magasin Leksand veckan före årsmötet.

Tid för månadsträffar. Beslöts att månadsträffarna ska börja kl 14.00från mars 2018 med förberedelser fr o m kl 12.30. Tidpunkten ger bättre tid till disk och städning. Beslöts om följande tider våren 2018 onsdagar 21 mars och 18 april, torsdag 24 maj våravslutning i Olsnäs (för att inte krocka med skogsvandring) samt onsdag 23 augusti sillfest.

Vandringar. Skogsvandringar startar 10 maj, kvällsvandringar 18 maj.

Ekonomi. Fortsatt god. 5-6 nya medlemmar.