Minnesanteckningar KPR möte 19/9

Klicka på rubriken för att läsa mer ...

Detta möte var den 19/9 och efter en del påstötningar så kom denna minnesanteckning. För att läsa KPR minnesanteckningar, klicka här.

Mötet var ett stormöte med även Handikapp- och Patientråden närvarande förutom Pensionärsråden. Det blev en väldigt lång minnesanteckning...

Numera utarbetar vi ärenden till KPR i samarbete med PRO och SKTF, ett samarbete som vi tycker har blivit väldigt bra.
Nästa möte blir den 28/11.

Catharina Stenberg
KPR ansvarig