"Nu har jag 15 dagar till muck!"

Med det inledde SPF Seniorernas förbundsordförande Christina Rogestam sitt anförande i Leksand. Det var föreningarna i Vansbro, Gagnef, Leksand och Orebygden som hade bjudit in henne och Ingvar Gustafsson, vice ordförande i SPF Seniorerna Leksand som hälsade henne välkommen. Klicka på rubriken för att läsa mer ...

Någon kanske tyckte att hon kunde ha kommit tidigare, hon har ju varit förbundsordförande i tre år. Men hon förklarade att hon var väldigt återhållsam med att resa ut till föreningar, eftersom förbundet har 820 föreningar skulle en treårsperiod inte räcka för att besöka en förening om dagen. Men när nu fyra föreningar gick samman om en inbjudan gjorde hon ett undantag. Och bättre sent än aldrig kan man ju tycka.

Vad var det då som hon pratade om? Jo:

  • Politikerna i riksdag och regering har inte fattat det här att vi är 2 miljoner seniorer. Och definitivt inte fattat att vi utgör 25% av de röstberättigade.
  • Det hon allra mest har ägnat sig åt och pratat om har varit ekonomin för seniorer. När dagens pensionärer (och då framför allt kvinnorna) gjorde sina livsval (om att kanske vara hemma med barn eller arbeta deltid under en viss tid) gällde att man skulle ha arbetat 30 år för att få pension och att pensionen skulle beräknas på de 15 mest inkomstbringande åren. Genom ett beslut ändrades detta helt plötsligt till att man skulle ha arbetat 40 år och att alla arbetade år ligger till grund för pensionen. "Det är ovärdigt att kvinnor behandlas så!"
  • En översyn av pensionssystemet pågår. Och det är naturligtvis bra om vi får ett bättre system om 20 år – men vi behöver det NU! Det verkar som om politikerna börjar förstå. Problemet är att frågan hanteras i en "hemlig klubb" med företrädare för de fyra allianspartierna, socialdemokraterna och miljöpartiet – övriga riksdagsledamötet vet inget, tycker frågan är svår och engagerar sig inte.
  • Bostäder. Det lades ner många äldreboenden och det kanske var klokt för de var inte så bra. Men man borde samtidigt ha byggt nya. Tjata och tjata och tjata i KPR om byggande av bra bostäder för äldre! Som exempel tog hon sitt eget boende i Göteborg. Det är 7 trappsteg upp till ytterdörren och sedan 7 trappsteg upp till hissen. Nu ska hon och hennes man börja leta efter något som är bättre anpassat för deras ålder.
  • Mat på äldreboenden. Christina har varit på turné med Mannerström, som menar att 10% av vård- och omsorgsboendena har bra mat, 80% har acceptabel och 10% har jättedålig.
  • Kontanter. Förhoppningsvis har riksdagen börjat fatta att kontanter är lagliga betalningsmedel.
  • Politiskt inflytande. Vid valet 2014 valdes 10 riksdgsledamöter som var 65 år eller äldre. Idag har de av naturliga skäl blivit tre år äldre så att antalet är närmare 20. Det måste i riksdagen (och övriga politiska beslutsorgan) finnas personer som pekar på det som är viktigt för seniorer – trettioåringarna funderar inte över det.
  • I övrigt ställdes frågor om äldreboenden på landsbygden, köp av tågbiljetter, "pensionärsskatten", reavinstskatt på fastigheter.

Avslutningsvis menade Christina att det finns massor för oss att göra i SPF Seniorerna – och det är väl trevligt att vi inte blir arbetslösa!

Text & bild: Bo Bävertoft, SPF Seniorerna Leksand

PS Frågan om medlemssystemet och webbplattformen berördes överhuvudtaget inte. Men Gun Eriksson överlämnade ett exemplar av vårt senaste MedlemsNytt.


SPF Seniorerna Faluns ordförande Herbert Carlén och Christina Rogestam