Aktiviteter i höst

Aktiviteter i höst som man redan nu kan anmäla sig till .... Klicka på rubriken för att läsa mer ...

Ålandsresan den 22-23/8

  • Anmälan till Siri 073 9893679
  • Kostnad 400-500 kr i delad hytt, tillägg för enkelhytt.

Sillfesten den 16/8

Onsdag 16/8 kl. 13.00 sillfest i Tibble bystuga. Caféorkestern underhåller och bjuder upp till dans. Kakfrossa.

  • Anmälan till Elsie tel. 073 8057886 senast den 6/8
  • Sillfesten betalas till bg 5745-9794.
  • Pris 100 kr.

Anmälan är bindande.