Styrelsebeslut juni 2017, sammanfattning

Beslut om resor:
Avanmälan vid endagsresor måste göras senast 3 dagar före avresan ....
Beslut om tryckning av program och annonsering:
- Programmet läggs ut på hemsidan. Inget program trycks .....
Läs mer >>

Beslut om resor:

Avanmälan vid endagsresor måste göras senast 3 dagar före avresan. Avanmäler du senare eller uteblir tas en avgift på 100 kr ut och du får stå för din del av busskostnaden. Betald biljett till konsert o.d. får du också stå för, om inte biljetten kan säljas. Vid längre resor gäller andra avbokningsregler. När vi anlitar utomstående arrangörer gäller deras betalningsrutiner.
Detta beslut läggs ut på hemsidan.

Beslut om tryckning av program och annonsering:

- Programmet läggs ut på hemsidan. Inget program trycks.
- En helsida i Magasin Leksand sätts in vid höst- och vårstart med periodens program. Medlemmarna ombeds spara annonsen.
- Vi trycker upp ett A4-blad att delas ut vid månadsträffar.
- Korta annonser sätts vid behov in i Magasin Leksand.
- Dataprojektor med information om kommande aktiviteter används på månadsträffar.

En grupp startas på Facebook där information läggs ut, Urban N och Stig J ansvarar. Även gruppmail ska skickas ut. Viktigt att alla lämnar rätt mailadress!