Information om nya hemsidan

Utrymmet på startsidan är tyvärr begränsat. Under rubriken "Senaste Nytt" ser man bara de senaste fyra nyheterna. För att se all text i artikel måste man klicka på artikelrubrik. Klickar man på "Senaste Nytt" rubriken kan man se äldre information.

För att underlätta vid användandet av den nya hemsidan har jag skapat ett dokument, Instruktion Hemsida, där man kan få tips och råd om hur man tex kan spara SPF sidan som startsida, hur man navigerar, mm. Dokumentet kommer att uppdateras efter hand.