Styrelsemöte - sammanfattning

Vad pratade man om på styrelsemötet den 8 februari? Klicka på rubriken för att läsa mer ...

Förutom de stående punkterna och formalia ägnades mötet till bl.a. följande punkter:

  • Rapport från programgruppen som bäst håller på att planera för höstens aktiviteter
  • Rapport från mediemöte när det gäller inriktning och policy för hur hemsidan ska se ut. Utse medieansvariga för annonser, press och webb om vad som ska publiceras. Ett arbete för styrelsen efter årsmötet.
  • Mat och prat på Tegera hade lockat mellan 35-40 medlemmar vilket styrelsen tycker är glädjande
  • En stor del av mötet ägnades åt kommande månadsträff och årsmöte. En generalrepetition för att allt praktiskt ska fungera