Vad avhandlades på styrelsemötet i december?

Klicka på rubriken för att läsa mer ...

  • Månadsträffen i november utvärderades. Träffen var välbesökt med ett 90-tal medlemmar.

  • Planering av månadsträffen i december med jultema. Berit Widholm, som är ansvarig för köket deltog, då det är mycket som ska ordnas för förtäringen. Arbetsuppgifter delades ut till styrelsemedlemmarna.

  • Vår trafikgrupp har besökt kommunkontoret och träffat representanter för trafikfrågor. Information gavs om vad som är på gång inom trafikområdet. Vi återkommer med något inslag på en kommande månadsträff.

  • Vi har så smått börjat att förbereda oss för årsmötet i februari. Ett första utkast till verksamhetsplan delades ut.

  • Vi diskuterade på vilket sätt vi ska kommunicera vårens program. Ett helt uppslag i Magasin Leksand ska bokas upp för detta.

Utskrivbart dokument, klicka här