Minnesanteckningar från KPR

Minnesanteckningar från Kommunala Pensionsrådet den 28 november 2017. Klicka på rubriken för att läsa mer ...

Bl.a ställdes följande frågor från pensionärsorganisationer:

Frågan gällande deltagande i arbetsgrupper: det känns som det kommer bort. Deltagande i arbetsgrupper försvinner bara, vart tar dessa grupper vägen? Exempel tryggad hemgång. Önskar bättre information.

"Våldet går inte i pension". SKPF har varit på utbildning, en heldagsutbildning gällande våld. Det finns bra material från socialstyrelsen t ex en film som ska visas på nästa möte. Gunvor Pettersson från socialstyrelsen jobbar med utbildning gällande våldet går inte i pension. Hur marknadsför man ämnet och finns det möjlighet att samarbeta med ABF?

Frågor gällande framkomlighet med rullstol och rullatorer i Leksand. Enligt Kenneth är det ett bra samarbete med handikapprådet och de flesta trottoarkanterna är nerfasade för att underlätta att ta sig fram. Problem vid apoteket med att ta sig ur bilar, trottoarkanten för hög. Detta ska ses över.

När det gäller halkhjälpmedel är det inget nytt i ärendet.

Valet av material för sandbekämpning. Man kan bara önska att slippa stora stenar.

Arbetsordning för råd ska revideras och skickas ut senare.

Ersättningar till KPR ledamöter tas till ansvariga, gäller även för andra råd. Det är olika i olika kommuner. Tips till pensionärsorganisationerna, skriv ett medborgarförslag till kommunen. Kenneth undersöker vad det står i kommunallagen.

Frågor gällande antal personal i hemtjänst och enskilda boenden. Kommunen gör allt för att det inte ska bli för många olika personer som jobbar hos de boende. Helst bör det vara samma personal som återkommer till de boende. Det är svårt att lösa praktiskt.

För att läsa KPR minnesanteckningar i detalj, klicka här.