Konferens för ordförande och studieansvariga

Från Leksand deltog Eva Jonsson, Ingvar Gustafsson och Leif Arnesson. Klicka på rubriken för att läsa mer ...

2017-04-11
Distriktsordföranden Lennart Nilsson hälsade alla välkomna.
Därefter presenterade vi oss och det visade sig att 19 av 20 föreningar inom Daladistriktet var representerade. Malung saknades.

Aktuella frågor:

Vid den stundande kongressen finns förslag till ny förbundsordförande. Hon heter Eva Eriksson och har en bakgrund bl.a. som vice ordförande i dåvarande Folkpartiet och har varit landshövding. Det kommer också förmodligen att bli höjd medlemsavgift 2019 med 20 kronor och 2020 med 5 kronor.

Lars-Åke Carlsson, studieansvarig inom Daladistriktet är föreslagen om ny medlem av förbundsstyrelsen. 97 motioner har inkommit till kongressen – många berör tandvård.

Utskick görs till alla 65-åringar om erbjudande om att bli medlem.
SPF Föreningsguide presenterades av Lars-Åke Carlsson. Den kan beställas i Webbutiken. Ska fungera som en uppslagsbok och ge ökad kunskap.

Kunskapstävlingen Hjärnkoll går av stapeln den 8 juni i Mora.
En fundering som uppkom var att ev. se över föreningens stadgar??

Föreningen i Stora Skedvi presenterade ett boendeprojekt

Eva berätta om vår förenings utveckling och medlemsrekrytering. Vi har kommit långt i vårt arbete och det har vi anledning att vara stolta över. Vi har procentuellt den största medlemsökningen inom distriktet.

Samverkan för framgång

Studieförbundet Vuxenskolan i Dalarna har 10 kontor och 14 medarbetare. Information och diskussion om samarbetet med föreningar vilket fungerar på varierande sätt.

SV har investerat i en administrativ apparat, verksamhetslokaler och att det finns personal spridda över länet. I Leksand i stort sett ingen bemanning. Personen sitter i Rättvik. Vi borde bjuda in Lovisa till nästa möte med programgruppen för att diskutera hösten aktiviteter.

Vid tangenterna Eva