Distriktets årsstämma

Årsstämma – kan de va nåt? Jaa faktiskt tyckte vi fyra från Leksand som deltog.
I år hade SPF seniorerna i Borlänge tagit uppdraget att arrangera stämma den 30 mars 2017. Stämman hölls i den så kallade Teknikdalen i Borlänge. Klicka på rubriken för att läsa mer ...

Det är tradition att värdföreningen ska visa något av sin verksamhet och att delar av orten ska presenteras. Kamraterna i Borlänge passade på att låta oss höra den egna kören Carpe Diem. Och det blev en rungande applåd efter deras avslutande sång, Vuxna är också barn som vill leka lite grann.

En liten men nog så viktig del av Borlänge presenterades av förre kommundirektören Lars Ivarsson. Han gav oss en engagerad berättelse om planering och framväxt av handelsområdet Norra Backa. Det är området där IKEA ligger.
Förhandling och förberedelser startade i februari 2007 och drevs i all tysthet av en handfull personer i två och ett halvt år. Det var först då vi genom tidningar och annat fick veta att här kommer en massa affärer. Den största drivkraften med etableringen var att 500 á 600 nya arbetstillfällen skulle skapas. En färsk rapport visar att 520 personer finns anställda inom området. Så förhoppningarna har infriats.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar löpte på utan något trassel. Vilka som nu sitter i styrelsen mm kan du läsa på distriktets hemsida.
Distriktets ordförande Lennart Nilsson framhöll det viktiga arbete som föreningarna lägger ner i de kommunala och landstingsanknutna pensionärsråden KPR och LPR. En angelägen sak som LPR framhåller är att någon anhörig följer med när hörapparat ska provas ut. Vi får anledning att återkomma till det.
Stämman gjorde också ett upprop till samtliga Dalarnas riksdagsledamöter. Vi menar att det behövs kraftfulla åtgärder för pensionärernas ekonomi. Dessutom behöver underfinansieringen lösas med annat än en tunn handlingsplan. Seniorerna i Dalarna kommer under våren dessutom att kräva svar av var och en av de ca 15 riksdagspersonerna.

Avgående ledamöter och funktionärer uppmärksammades. Det samma gällde arbetet med den nya hemsidan där vår egen Stig Jakobsson och Orsas Bengt Hollén lagt ett stort engagemang i utbildning och utformning.

.....