Rapport från KPR

Minnesanteckningar från senaste möte 2016-12-06.