Dialogmöte i Borlänge ”Säkerhet i vardagen”.

Till mötet hade kallats ordförande alternativt styrelsemedlem i de olika pensionärsföreningarna i Dalarna. Syftet med mötet var att sprida kunskap om olika åtgärder och lösningar som kan göra vår vardag säkrare. Läs mer >>

2016-08-29

Dialogmöte med LD-hjälpmedel i Borlänge "Säkerhet i vardagen".

Till mötet hade kallats ordförande alternativt styrelsemedlem i de olika pensionärsföreningarna i Dalarna. Syftet med mötet var att sprida kunskap om olika åtgärder och lösningar som kan göra vår vardag säkrare. Bakgrunden är att fallolyckorna står för 70 % av dödsolyckorna för personer över 65 år. 80 000 personer vårdas på sjukhus varje år och tre personer dör varje dag. Kostnaden utslagen på alla medborgare utgör 10 000 kronor.

Smarta val på äldre dar kan göra vår vardag säkrare. Till månadsträffen i oktober kommer Katarina Nordin, projektledare och leg. arbetsterapeut att medverka.

Eva Jonsson