Gruppmail - skicka e-post

Beskrivning av hur man gör för att skapa gruppmail i  Miriam, se Manual M72-M73.

Manual M72 har delats upp i två.

(Pga en del problem i Miriam är det enklast är att skriva mailet i i förväg och kopiera och klistra in det i Miriam. Då följer alla klickbara länkar med i utskick.)

En sak att tänka på vid grupputskick av mail är att använda hemlig kopia av integritetsskäl. Detta gäller om man skickar egna mail. Skickar man via MiRiaM så sköts det automatiskt.