Om Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den 25 maj 2018 träder den nya EU-gemensamma Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. Den ersätter den tidigare Personuppgiftslagen, PUL.

SPF Seniorerna har information om GDPR på organisationens intranät. Texterna fungerar som råd och rekommendationer. Nedan länkar till dessa texter. (kräver lösenord)

Integritet - dataskydd och personuppgifter
Integritet - personuppgifter på webben (bilder, ljud, etc)

Här kan man läsa mer:

SPF Seniorernas hantering av personuppgifter 
Datainspektionens information

*Noteringar *
(som jag hittat och som man kanske bör fundera kring)

 • Facebook SPF-IT ansvariga Kicki Danielsson: Har varit på info från SISU ang GDPR. Vi har deras tillåtelse att använda de mallar som finns på http://www.rf.se/Personuppgifter/.

  Vi har gjort det och det blev ganska klart när vi arbetade med detta hur vi skulle agera. Arbetsboken är mycket användbar. Betr. Intresseavvägning gav de rådet att inte arbeta med samtycke avseende hemsidan. Bilder och text som är viktiga för att visa vår verksamhet får vi publicera utan samtycke.

  Endast om vi ger ut en medlemsmatrikel måste vi inhämta skriftligt samtycke och de som ej godkänner kan vi inte ta med i matrikeln.

  Beträffande styrelsen och förtroendevalda så väger intresset av kontaktinfo högre än individens integritet så det får vi publicera. Vill vi ha bilder med måste vi inhämta samtycke för där anses individens intresse som högre

  Endast integritetspolicyn ska godkännas av styrelsen och så bör föreningen en som handlägger frågor avseende GDPR, men det är hela styrelsen som är ansvarig.

  Bra att tänka igenom och registrera vilka personuppgifter vi har och framförallt VARFÖR! En sak att tänka på vid grupputskick av mail är också att använda hemlig kopia. Gör mailen dessutom mer lättlästa.