Gruppmail - skicka e-post

  • Enklast är att skriva mailet i förväg i en ordbehandlare eller i sin vanliga mail och kopiera och klistra in det i Miriam.
  • Om man skickar egna mail bör man tänka på att använda hemlig kopia av integritetsskäl vid grupputskick.
  • Skickar man via MiRiaM så sköts det automatiskt.

Beskrivning hur man gör för att skapa gruppmail i  Miriam.

Manual M72 har delats upp i två.

  • M72a e-post utan bilaga.
  • M72b e-post med bilaga. (Mallen med bilaga görs först enligt M73)