Gruppmail - skicka e-post

För att kunna skicka gruppmail via medlemsregistret krävs att man har behörigheten "Läsbehörighet". Om man ska skicka gruppmail med bilaga (kräver att man skapar en epost-mall) så behöver man även ha behörighet "Medlemsregisteransvarig".

  • Enklast är att skriva mailet i förväg i en ordbehandlare eller i sin vanliga mail och kopiera och klistra in det i Miriam.
  • Om man skickar egna mail bör man tänka på att använda hemlig kopia av integritetsskäl vid grupputskick. Skickar man via MiRiaM så sköts det automatiskt.

Nya medlemmar som registreras under sista kvartalet och som läggs under vyn P07 i Miriam får ingen mejlinformation när ni gör utskick via Miriam. Det räknas ju inte som medlemmar förrän de har betalat. Får skickas separat.

Beskrivning hur man gör för att skapa gruppmail i  Miriam. 

Manual M72 har delats upp i två.

Exempel på gruppmail

  • Här finns ett exempel på ett gruppmail, se här.