Inspirationsträff för friskvårdsansvariga

Daladistriktet anordnade den 15 juni en inspirationskurs för friskvårdsansvariga i
distriktets föreningar. Programmet innehöll intressanta och givande föreläsningar.

Hälsostrateg Iréne Sturve från distriktet pratade under temat Folkhälsa för alla.
Sjukgymnast Rolf Reineby föreläste under rubriken Håll dig på benen.
Han visade också ett antal enkla övningar som stärker våra muskler. Därefter fick vi själva prova på. Programmet avslutades med att Benny Nyström berättade om Judo4Balance och visade hur man ska bete sig vid fall. Benny är initiativtagare till att använda judons speciella fallteknik som grund för att förebygga fallskador och därmed skapa trygghet vid fall.

En kunskapshöjande dag som smakar mer.

Ellen Arnesson, friskvårdssamordnare