Skapa etiketter - Avery

En del information finns under menyerna, men för att starta programmet så är det längst till höger Starta Avery Design & Print

Du behöver inte registrera dig eller logga in, utan välj etikettnummer vid Snabbsökning: t.ex. 3490 (samma som vi använt till Föreningssupport) eller scrolla ner och välj Etiketter för brev och kuvert.

Välj en tom arbetsyta, gå vidare och sedan kan du Importera data från Excel, välj kolumner som skall användas och dra sedan in fälten till etikettytan, sedan kan man justera typsnitt o storlek mm

Förhandsgranska, eventuellt gå tillbaka och justera, från förhandsgranska skapa sedan en PDF innan utskrift.