Lokala kurser 2022

Pga Coronavirus är de flesta kurser och studiecirklar i lokal fortfarande lite problematiska att anordna.

Den enkät vi skickat ut för att undersöka om det finns intresse att genomföra aktiviteter digitalt visade att intresset inte är så stort.

Så vi avvaktar  ...

Alla aktiviteter annonseras i Magasinet och på hemsidan. Naturligtvis kommer det mer information. Vår hemsida uppdateras kontinuerligt.

Anmäl intresse att delta till respektive kontaktperson!

Data & IT-utbildning.

Släktforskning.

  • Kurs kan startas om intresse finns. Nybörjare och något mer vana jobbar tillsammans för att finna och registrera sina förfäder, läs mer.
  • Kontakt Bengt Borkeby, 070-439 16 02, bengt.borkeby@gmail.com

Studieförbundet Vuxenskolans övriga Studiecirklar / Kurserklicka här