2016-03-15 Månadsträff

Emma Zorn - vem var hon som förde arvet efter sin erkände man vidare? Anita
Holknekt Andersson berättar. Anita är före detta husmor vid Zorngården
i Mora.
Kommunpolisen Anders Modén berättar om sin uppgift.
Entré 40 kr. Lotteri. Kaffe, smörgås och kaka serveras.