Vårresa med Cinderella

Husby seniorer dansade sig över Ålands hav.

  • I glada vänners lag. Arne och Inger Hag

Det var ett glatt gäng från SPF Seniorer Husby som tog båten för en utflykt
fram och tillbaka till Mariehamn 28 - 29 april. Den mesta tiden gick åt att
dansa på de olika dansgolven på båten, men en riktigt god middag fick
man också sig till livs, vilket verkligen behövdes efter all motion som
dansen givit. Här syns ordförande Arne Hag med fru Inger under en
glad middagspaus.