Månadsmötet 25 nov

Vi fick en berättelse om intressanta, roliga  och udda människor från förr.

Den 25 november hade vi månadsmöte på Folkets Hus i Långshyttan. Ett 40-tal medlemmar hade mött upp. Ordförande Boel-Maria Roslund hälsade alla välkomna. Gäst och föredragshållare idag var Leif Olofsson, bördig från trakten och kunnig i dess historia. Vi fick lyssna till intressanta och roliga berättelser om udda människor som bodde i socknens utmarker för flera hundra år sedan. Efter fika, lottdragning och allmän samvaro avslutade ordförande dagens möte med ett tack till alla för en trevlig dag.