Januariträffen

Erik Kristiansson byter namn på Paradiset.

Det var i samband med ett framträdande vid SPF Seniorerna Husbys månadsträff den 30 januari som Erik Kristiansson, vd för Hedemorabostäder, berättade om bolagets satsningar på inte minst seniorboenden.

Det var när han kom in på upprustningen av en av fastigheterna på Backliden, som Hedemorabostäder kallar Paradiset, som flera medlemmar från Långshyttan inte alls visste vad Paradiset var för fastighet. Så efter en massa skratt tyckte Erik att det kanske var dags att byta namn på fastigheten, som egentligen är en del av Granen.
Vidare berättade Erik att bolaget äger över 1.100 lägenheter i kommunen.

Mötesdeltagarna fick också klart för sig att omfattande utveckling sker på många håll i kommunen, även om medlemmarna framförde starka önskemål om nybyggnation av hyreshus, främst i Smedby.

Erik Kristiansson och teckentolkarna avtackades med tulpaner av ordförande Boel Roslund varefter föreningens KPR ansvariga Inger Backlin berättade om vad som varit på gång de senaste KPR-mötena.

Gemensamt kaffe och lotteri avslutade sedan mötet, som varit synnerligen glatt med många skratt och glada miner. Under mötet hade dessutom snön försvunnit när man kom ut för att åka hem.