Först information om undernäring och sedan goda mackor!

  • Malin Skinnars Josefsson
  • Boel informerar
  • Malin Skinnars Josefsson
  • Boel informerar

Vid SPF Seniorerna Husby månadsmöte den 28 mars informerade fil dr Malin Skinnars Josefsson om från hennes doktorsavhandling "Mat service och näringsvård i svensk äldreomsorg. Framstegen i nationella åtgärder och deras lokala tolkningar" Vanligtvis undervisar Malin främst på kostvetarprogrammet vid Uppsala universitet. Dock har hon en god anknytning till Husby genom sitt ursprungligen från Arkhyttan. Efter den intressanta föredragningen kom en hel del frågor, som engagerade medlemmarna.

Efter informationen serverades kaffe och goda smörgåsar, liksom för att minska möjligheten för de närvarande att få undernäring. Efter sedvanligt lotteri avslutade ordföranden Boel Roslund mötet genom att sjunga Tore Skogmans "Plättlaggen" i ett enda andetag backad av två "doaflickor". Stort jubel och applåder!