Årsmöte

Ett år går fort.

  • Avgående och pågående ordförande
  • Berit, Sonja och Arne avtackas
  • Elvis, ett tidsdokument
  • Avgående och pågående ordförande
  • Berit, Sonja och Arne avtackas
  • Elvis, ett tidsdokument

Därför var det torsdagen den 22 februari dags att åter hålla årsmöte.

Till det hade åttioåtta medlemmar kommit för att dels avtacka Arne Hag som avgående och välkomna Boel Roslund som ny ordförande för föreningen.

Årsmötesförhandlingarna leddes av Sören Jakobsson som vid sin sida hade sekreterare Sten Franson. Då Sonja Joas och Berit Norman önskat avgå ur styrelsen valde årsmötet Per-Erik Myrbo till ny kassör och Ninna Janérs till vice ordförande. För omval stod Peter Janérs, vilket också skedde.

Efter en god smörgås bjöds en underhållning av Björn Hemstad, som med sin show "Elvis - ett tidsdokument" fick alla att minnas 50 och 60-talen. I vanlig ordning förrättades sedan dragning på de lotter som sålts under årsmötet.