Dalarnas Strokeförening gästade oss

Vi informerades om Stroke.

Fyra trevliga representanter från Dalarnas Strokeförening med ordförande Eva E Lindevall i spetsen gästade på torsdagseftermiddagen SPF Seniorerna i Husby.

Eva berättade att länsföreningen i Dalarna, som är en av 75 länsföreningar, har 311 medlemmar. Det är en ideell intresseorganisation för personer som insjuknat i stroke och deras närstående.

Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt och hjärnblödning. Det är en av våra största folksjukdomar. Medelåldern för insjuknande i stroke är 75 år varför det är en sjukdom som många seniorer behöver veta mer om. Därför hade styrelsen för SPF i Husby bjudit in till en informationsträff. Vi informerades också om hur man går till väga om man vill bilda en ny lokalförening, vad som krävs och vilken hjälp man kan få.

Seppo Timonen, som nyligen bildat Ludvika - Smedjebackens strokeförening berättade om hur de lagt upp sin förenings arbete och gav en hel del tips. Men inte nog med det, han kunde också berätta att han var ordförande för den Nordiska föreningen för handvevade manglars bevarande, vilket blev en liten knorr på hans framförande.

Som avslutning informerades seniorerna om en sånggrupp som är i bildande, om den nya hemsidan som nu är igång, det nya medlemsregistret och om kommande resor både till Österbybruk och Lövstabruk samt Lissabon.