Petra Sahlin

Petra gjorde ingen tavla när hon gjorde en akvarell.

Torsdagen den 23 november hade vi vårt månatliga medlemsmöte i Svinö bygdegård.

Förutom lite information om kommande evenemang och resor, berättade vårt KPR-ombud Ingrid Backlin om deras arbete.
Dagens gäst var konstnärinnann Petra Sahlin från Rembo, som berättade om sin konstnärsbana från sina tidiga år och fram till nu, på ett mycket trevligt och lättsamt sätt. Efter kaffepausen med goda smörgåsar fortsatte Petra att visa hur man målar en tavla med akvarell. Mötet avslutades med sedvanligt lotteri.

Boel Roslund