Nu har vi haft årsmöte!

Årsmötet gick av stapeln torsdagen den 16 februari.

  • Parentation
  • Presidiet
  • Helena informerar om resor
  • Parentation
  • Presidiet
  • Helena informerar om resor

Ordföranden Arne Hag hälsade välkommen till en välfylld lokal i Långshyttans Folketshus. Över 90 personer hade kommit.

Mötet börjarde med en parentation för Åke Stenlund, Lars Eriksson, Karl-Elis Eliasson som gått bort under året.

Sören Jakobsson och Sten Franson valdes av årsmötet att leda förhandlingarna. Den förstnämnde som ordförande och den andre som sekreterare.

Året som gått har ju varit ett mycket aktivt år med många möten, resor och studiecirklar och inte minst ett 20-års jubileum. Skaran medlemmar har också ökat rejält. Vi har en välskött förening. Det märks.

Inför 2017 valdes delvis en ny styrelse. Ordförande Arne Hag omvaldes till allas glädje. Den övriga styrelsen består nu av Berit Norman, Sten Franson, Sonja Joas, Boel Roslund, Birgitta Hammarström och Peter Janérs.
Lars Roslund och Helena Mukherji hade önskat avgå ur styrelsen och lika så hade Erik Nilsson avsagt sig Festkommittéansvaret. De tre avtackades med blommor och en liten present. Tyvärr innebär de att vi just nu saknar någon som kan hålla i våra fester då valberedningen inte lyckats hittan någon villig.

Efter årsmötesförhandlingarna bjöds medlemmarna på hänryckande irländsk musik av musikgruppen Tickley Toys från Stjärnsund. Efter det en god räksmörgås, kaffe med kaka och slutligen efter litet ytterligare information avslutades årsmötet med ett lotteri.