Förberedelser inför Lissabonresan

  • Erica Kåll, Tåbbes resor
  • Skön stämning
  • Matsolars underhåller
  • Erica Kåll, Tåbbes resor
  • Skön stämning
  • Matsolars underhåller

Till Mars månadsmöte hade Tobbes resor inbjudits för att berätta om en resa till Lissabon, som föreningens reseansvariga hade givit resebyrån i uppdrag att ta fram.

Erica Kåll, vd och Christer Stenström, reseledare kunde trots krånglande teknik ge en trevlig bild av en sexdagars resa med start 1 oktober. I första hand erbjuds medlemmar i Husbyföreningen att delta, men även medlemmar från andra SPF-föreningar är välkomna att visa intresse för resan.

Som en extra förberedelse inför resan kommer en liten studiecirkel att anordnas. Vid mötets slut hade redan 17 personer anmält sig till cirkeln.

Efter resebyråns information underhöll gruppen Matsolars. De spelade känd dansmusik och som avslutning genomfördes ett lotteri, varefter medlemmarna fick ta sig hem i ett typiskt aprilväder med snöglopp, trots att det bara var den sista mars.