Vård och omsorg

Hedemora kommuns seniorer skapar många arbetstillfällen.

  • Mona Forsberg, Vård & Omsorg
  • Mona Forsberg, Vård & Omsorg

Att seniorer skapar arbetstillfällen i kommunen är något som man inte ofta tänker på.

Men när förvaltningschefen Mona Forsberg vid Vård och Omsorg gästade SPF Seniorerna Husbys månadsmöte i november framgick det med önskvärd tydlighet. Cirka 600 personer är anställda i kommunen för att i huvudsak hjälpa främst kommunens seniorer att ha ett bra liv. Efter att under en timme berättat om förvaltningens arbete och därefter svarat på ett antal frågor från medlemmarna avslutades hennes information. Föreningens KPR representant Inger Backlin gav därefter goda råd kring handhavande av mediciner samt såg till att alla innan kaffet och smörgåsen fick prova på några nyttiga balansövningar för att undvika fallolyckor.