Byanamn

Varför heter Djusa Djusa?

  • Leif Olofsson berättar
  • Leif Olsson
  • Leif Olofsson berättar
  • Leif Olsson

Och hur har gårdsnamnen i Husby kommit till? Det var några av många frågor som Leif Olofsson fick svara på vid sitt besök vid SPF Seniorerna Husby's månadsmöte den 21 april.

Med ett fantastiskt minne och intresse för byars och gårdars namn kom han för att berätta om ett ämne som intresserar seniorerna. Inte minst visade det sig genom att hela 80 medlemmar hörsammat inbjudan och kommit till träffen.

Den allmänna uppfattningen var att Leif kunnat berätta en mycket längre stund, men annan information kom också deltagarna till livs. En jubileumsfest står för dörren och dessutom informerade de reseansvariga för kommande resor till Sundborn, Gammelstilla, Krakow och Lars Lerins Konsthall i Karlstad. Som vanligt hölls också lotterier, fika fanns med goda smörgåsar och till det bjöds många glada historier.
Nu är vårens ordinarie månadsmöten slut, men ett digert höstprogram kommer snart att skickas ut till Husbys trevliga SPF-are.