Trafikinformation

Trafikinformation på januari månadsmöte

SPF Husby har haft sitt första månadsmöte för i år.

Inbjuden gäst var Christer Johansson från Dalarnas Försäkringar som gav
oss trafikinformation. Vi fick bl a veta att om vi tittade ner i tre
sekunder när vi kör bil, för att t ex kolla mobiltelefon eller sms-a
eller byta skiva i CD:n, så hade vi åkt nästan 100 meter utan
kontroll på vägen. Detta vid en hastighet av 100 km/tim. Av detta
kan man lära att när man kör bil ska man inte syssla med
någonting annat än att köra bil!

Trots busväder kom 53 personer till denna träff. Ordförande lämnade information inför kommande årsmöte, som kommer att vara i Österby bygdegård den 19 februari. Reseansvarige och studieansvarige informerade om pågående och
kommande aktiviteter. Kaffe och smörgås serverades och vi sålde tre lotterier, med
många fina vinster.