Samverkansmöte

Seniorer i Södra Dalarna planerade för framtiden

  • Samverkanträff

Representanter för SPF Seniorernas föreningar i Avesta, Hedemora, Husby och Stora Skedvi träffades i onsdags i Svinö bygdegård för en samverkansträff med varandra och representanter för distriktet Dalarna.

Distriktsordförande Lennart Nilsson var sammankallande och höll också i det givande mötet. Idén för träffen var att få erfarenhetsutbyte av varandra men också planera för framtiden både avseende medlemsvärvning, ekonomi, aktiviteter och inte minst samordning av resor. En hel del idéer och tankar skickades också med ordföranden till distriksstyrelse och kommande ordförandekonferenser. För förplägnaden ansvarade Husbyföreningen, som också var värd för mötet.