Örter

En vårdagseftermiddag om örter

Drygt femtiotalet medlemmar hade mött upp till SPF Seniorerna Husbys månadsmöte den 19 mars.

Dagen till ära hade Agneta Månsson, örtterapeut och ägare till Vassbo Örtagårdar inbjudits att berätta om vilken lisa örter kan ge för kropp och själ.

Under mötet berättade också Inger Backlin om sitt engagemang i det Kommunala
Pensionsrådet, KPR. Mötet avrundades med lotteri och några glada historier.
Det är noterbart att fler och fler seniorer blir medlemmar i föreningen och att medlemsantalet nu är hela 221.