Årsmöte

Nu heter vi SPF Seniorerna Husby!

  • Sören Jakobsson och Inger Hag

SPF Husby har haft årsmöte. 73 personer kom till Österby bygdegård för att deltaga denna torsdagseftermiddag.

Vi hade sedvanliga årsmötesförhandlingar som leddes av Sören Jakobsson och Inger Hag. Vi antog vårt nya namn och våra nya stadgar. Föreningen kommer att få en ny logga.

Styrelsen fick en ny ledamot, Sten Franson. Ordförande avtackade Inger Hag som varit föreningens sekreterare och mediaansvarige i fem år. Även Rune Gunnarsson, vårt trafikombud, avtackades.

Ordförande Arne Hag, reseansvarige Helena Mukherji och studieansvarige
Berit Norman informerade om pågående och kommande aktiviteter. Därefter bjöd föreningen på lyxig smörgås och öl, kaffe med kaka.

Mats Höjer och Sölve Olofsson stod för underhållningen och den blev mycket
uppskattad.

Efter årsmötet hade styrelsen ett konstituerande sammanträde. Styrelsen fick följande sammansättning:

Ordförande: Arne Hag
V.ordf. Berit Norman
Kassör: Sonja Joas
Sekr. Sten Franson
Ledamöter: Birgitta Hammarström
Helena Mukherji
Lars Roslund