Julfesten

En välbesökt eftermiddag med nostalgisk musik

  • Falu Evergreen
  • Stig Oskar Hellberg
  • Gott, gott!
  • 480 år och 480 kg tunga påstår dom.
  • Christina och Boel informerar
  • Falu Evergreen
  • Stig Oskar Hellberg
  • Gott, gott!
  • 480 år och 480 kg tunga påstår dom.
  • Christina och Boel informerar

En 480 år gammal välspelande orkester - Falu Evergreen - med en genomsnittlig ålder på 80 år underhöll till stort jubel på SPF Husbys julfest den 19 december.

En av anledningarna var förstås att orkesterledaren Stig Oskar Hellberg är gammal Långshyttepojke och återseendet och återhörandet var således ömsesidigt glädjande. Det var musik från 40-, 50- och 60-talet som gav mycket fina minnen.

Föreningens Festgeneral Ninna Janérs hade ordnat fram mat och dryck för de 112 medlemmar som anmält sig och Folketshuspersonalen hade på ett föredömligt sätt dukat upp och servade medlemmarna under hela eftermiddagen.

Mätta och glada kunde alla ta del om information om både resor, kommande möten och Qi Gong- och sångcirklar men också invänta den spännande dragningen av dagens formidabla Jullotteri som Arne och Inger Hag ordnat.

Eftermiddagen avslutades av föreningens ordförande Boel Roslund med en dikt av Kerstin Hed varefter alla önskade varandra en riktigt God Jul.