Hjärtstartarkurs

Förnyad kurs i hjärt- och lungräddning

SPF Seniorerna Husby fick en repetition i hjärt och lungräddning s k "HLR" den 19 februari men även en repetition hur man använder föreningens hjärtstartare.

Tretton medlemmar gick genom Röda Korsets regi med utbildare Massimo Johansson en tre timmar lång genomgång med mycket praktiska övningar. Alla fick öva med varandra hur man ska agera när en medvetslös person påträffas, hur man gör kontroll av livstecken, om personen andas eller inte.
En person som andas läggs i stabilt sidoläge och man ser till att luftvägen är öppen och larmar 112.

Kan personen inte andas eller har oregelbunden andning påbörjas HLR omedelbart med växelvis 30 bröstkompressioner och två inblåsningar, som man fick öva på dockor. Dessutom ska man kalla på hjälp om det finns någon i närheten som kan larma 112 och bistå med ev. hjärtstartare.
Medlemmarna fick turas om och träna på hur hjärtstartaren fungerar. Den ger anvisningar genom en digital röst. HLR skall fortgå så länge man orkar eller tills någon annan tar vid tills dess ambulanspersonal tar över.

Det var en mycket bra genomgång och medlemmarna kan nu känna sig lite mer trygga i förfarandet om ett hjärtproblem skulle uppstå.