Evert Taubecirkel

En cirkel för vis- och kulturintressrade

  • Tomas Nyberg
  • Tomas Nyberg

Under senhösten genomfördes en cirkel om Evert Taube av ett antal vis- och kulturintresserade medlemmar. Cirkelledare var Tomas Nyberg.