Fågelskådning

Studiecirkeln "Fåglar i din närhet"

  • Studiecirkel med "pippi"

Föreningen har genomfört en fågelskådarcirkel under ledning av Jan-Erik Westlund och besökte då bl.a Hovran, Fatburen och Flinesjön för att studera fågellivet på respektive ställe. Vi hade fem träffar och kunde under våren se mellan 50-60 fågelarter under dessa träffar.