Framflyttad dans

På grund av den höga smittspridningen flyttar vi fram seniordansen i Fline bygdegård till den 15 februari (och även det är preliminärt)