Årsmötet 2022

Nu har vi äntligen kommit igång igen. SPF-Seniorerna Husby hade sittförsenade årsmöte på Folkets Hus i Långshyttan den 31 mars 2022. Drygt 50-talet medlemmar hade mött upp och blev bjudna på kaffe, räksmörgås och en kaka. Före årsmötes-förhandlingen hölls parentation för 12 medlemmar som avlidit mellan år 2020 och februari 2022.

Ledamoten Birgitta Hammarström avtackades efter många år i styrelsen och som ansvarig för att kaffe och smörgås stått på borden på våra månadsmöten.

För underhållningen på årsmötet stod Lars Åke Everbrand och Göran Lindblåfrån Hedemora med sitt program ”Lapp-Lisa i ord och ton” som blev mycket
uppskattat.

Efter information om kommande program och resor avslutades mötet med sedvanligt lotteri.