Gustaf Wasa

Föreläsning om Gustaf Wasa av Daniels Sven Olsson.