Busstrafik till Mora.

Under årens lopp har flera försök gått i stöpet med att bedriva kollektivtrafik mellan Mora och Vansbro.
Nu har region Dalarnas kollektivtrafiknämnden beslutat att från och med i augusti inrätta två dubbelturer på vardagar mellan orterna.
Busslinjen kommer även att trafikeras under skollov och annat.